Bắt Đầu Giao Dịch, truy cập vào trang web của Bybit tại đây.

https://www.bybit.com/en/sign-up

Đăng ký theo link trên để được giảm 30% fee giao dịch) và nhận thêm nhiều ưu đãi thành viên mới nhé.!

Bước 1: Vui lòng nhấp vào Công cụ –> Sao Chép Giao Dịch trong thanh điều hướng để vào trang Sao Chép Giao Dịch.
GSCTmt 01.png

>>Hướng dẫn đăng ký sử dụng sàn Bybit mới nhất 2023

Bước 2: Chuyển tài sản

Nếu bạn đang vào trang Sao Chép Giao Dịch lần đầu để bắt đầu giao dịch, vui lòng nhấp vào Sao Chép Giao Dịch Của Tôi (Nhà Giao Dịch Chính) –> Chuyển để nạp tiền.
GSCTmt 02.png

 

Bạn có thể chọn tài khoản để chuyển sang Tài Khoản Sao Chép Giao Dịch của mình. Lưu ý, hiện chỉ hỗ trợ USDT.
GSCTmt 03.png

 

Bước 3: Nhấp vào Bắt Đầu Giao Dịch ở phía bên phải của Trung Tâm Người Dùng (Nhà Giao Dịch Chính) để được chuyển hướng đến Trang Phái Sinh.
GSCTmt 04.png

 

Tạo lệnh của bạn với các thông số sau:

  • Đặt đòn bẩy mong muốn của bạn (chỉ dành cho Chế Độ Biệt Lập)
  • Loại lệnh: Giới Hạn hoặc Thị Trường
  • Nhập giá lệnh (chỉ dành cho lệnh Giới Hạn)
  • Thiết lập số lượng lệnh

(a) Nhập số lượng mua/long hoặc bán/short, hoặc

(b) Sử dụng thanh phần trăm để nhanh chóng thiết lập số lượng hợp đồng của lệnh với tỷ lệ ký quỹ khả dụng tương ứng của tài khoản

  • Thiết lập Mua Long với Chốt Lời/Cắt Lỗ hoặc Bán Short với Chốt Lời/Cắt Lỗ (không bắt buộc).

(a) Nhập giá Chốt Lời/Cắt Lỗ, hoặc

(b) Sử dụng thanh phần trăm để nhanh chóng đặt giá Chốt Lời/Cắt Lỗ của lệnh

  • Nhấp vào Mở Mua/Long hoặc Mở Bán/Short

 

GSCTmt 05.png

 

Bước 4: Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Vui lòng kiểm tra lại các chi tiết lệnh cho chính xác và nhấp vào Xác Nhận.
GSCTmt 06.png

 

Xin chúc mừng! Giao dịch của bạn đã được bắt đầu thành công.

Xem Chi Tiết Lệnh Và Vị Thế

Tiếp theo, bạn có thể xem chi tiết vị thế hoặc lệnh trong Sao Chép Giao Dịch hoặc Lệnh Đang Mở, tại các trang Trang Giao Dịch Phái Sinh hoặc Trung Tâm Người Dùng (Nhà Giao Dịch Chính) → Lệnh.  Cả hai trang sẽ trình bày cùng một dữ liệu.
GSCTmt 07.png

Bạn có thể xem chi tiết Theo Lệnh hoặc Theo Hợp Đồng. Tab Theo Lệnh hiển thị các lệnh được đặt bởi mỗi Nhà Giao Dịch Chính tương ứng.

Trong tab Theo Hợp Đồng, tất cả các lệnh cho cùng một cặp giao dịch mở cùng hướng sẽ được hợp nhất vào một vị thế. Vị thế Giá Vào Lệnh Trung Bình, Số Lượng Lệnh, Giá Tham Chiếu và Giá Thanh Lý được hiển thị từ góc độ vị thế. Thông số này sẽ chỉ được thiết lập lại khi hướng tương ứng của vị thế được đóng hoàn toàn.

P&L Chưa Xác Thực trên cả hai tab được tính toán dựa trên giá vào lệnh.

Đặt Chốt Lời/Cắt Lỗ

Bước 1: Để đặt Chốt Lời/Cắt Lỗ, bạn có thể đặt lệnh Chốt Lời/Cắt Lỗ từ khu vực lệnh khi bắt đầu giao dịch bằng cách nhấp vào Mua Long với Chốt Lời/Cắt Lỗ (vị thế mua/long) hoặc Bán Short với Chốt Lời/Cắt Lỗ (vị thế bán/short).
GSCTmt 08.png

 

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào  Thêm nút từ Chi Tiết Lệnh Sao Chép Giao Dịch.
GSCTmt 09.png

 

Bước 2: Nhập giá Chốt Lời/Cắt Lỗ theo cách thủ công hoặc thiết lập Chốt Lời/Cắt Lỗ dựa trên thanh phần trăm ROI bên dưới giá. Thanh phần trăm nêu mức ROI cần đạt được.

Ví dụ: Nhà Giao Dịch Chính A chọn 10% cho Cắt Lỗ và chọn Giá Giao Dịch Gần Nhất làm giá tham chiếu. Hệ thống tự động tính $17.024,5 làm giá Cắt Lỗ. Nghĩa là khi Giá Giao Dịch Gần Nhất đạt $17.024,5, lệnh Cắt Lỗ sẽ được kích hoạt và ROI của nhà giao dịch này sẽ xấp xỉ -10%. Bạn cũng có thể chọn giá tham chiếu để kích hoạt Chốt Lời/Cắt Lỗ của mình: Giá Giao Dịch Gần Nhất, Giá Tham Chiếu hoặc Giá Chỉ Số.
GSCTmt 10.png

 

Nếu muốn tùy chỉnh ROI%, hãy nhấp vào USDT và chuyển sang %.
GSCTmt 11.png

 

Hủy Lệnh

Bạn có thể hủy lệnh từ tab Lệnh Đang Mở trên Trang Giao Dịch Phái Sinh hoặc tab Lệnh → Lệnh Đang Mở trong Trung Tâm Người Dùng (Nhà Giao Dịch Chính).

Lưu ý, nếu bạn chọn Tất Cả Lệnh Đang Mở và Hủy Tất Cả, thì tất cả các lệnh đang mở của tất cả các cặp giao dịch đều sẽ bị hủy.
GSCTmt 12.png

 

 

Đóng Lệnh Hoặc Vị Thế

Lựa chọn 1: Đóng tại Trang Giao Dịch Phái Sinh
Trên tab vị thế, bạn có thể nhấp vào Đóng để đóng một lệnh hoặc Đóng Tất Cả để đóng tất cả các lệnh.

GSCTmt 13.png

 

Lựa chọn 2: Đóng tại Trung Tâm Người Dùng (Nhà Giao Dịch Chính)

Bước 1: Nhấp vào Sao Chép Giao Dịch Của Tôi ở phía bên phải của trang Sao Chép Giao Dịch để vào Trung Tâm Người Dùng (Nhà Giao Dịch Chính).

GSCTmt 14.png

 

Bước 2: Nhấp vào tab Lệnh để chọn Đóng một lệnh hoặc chọn  Đóng Tất Cả để đóng tất cả lệnh. Sau đó, nhấp vào Xác Nhận.
GSCTmt 15.png

Bước 3: Nếu bạn nhấp vào Đóng Tất Cả  trong tab Theo Hợp Đồng, một cửa sổ xác nhận như sau sẽ xuất hiện. Lưu ý, P&L Ước Tính hiển thị trên màn hình được tính theo chênh lệch giữa giá vào lệnh trung bình của vị thế và giá giao dịch gần nhất.
GSCTmt 16.png

 

Lưu ý:

— Bạn chỉ có thể đóng một vị thế với lệnh Thị Trường và lệnh Giới Hạn. Lệnh Điều Kiện không được hỗ trợ.

— Khi lệnh mở giới hạn được lấp đầy một phần, bạn cần hủy lệnh đang hoạt động trước khi đóng vị thế.

— Khi vị thế của Nhà Giao Dịch Chính trong một cặp giao dịch bị thanh lý, tất cả các vị thế trong cặp giao dịch tương ứng theo cùng hướng của Người Theo Dõi cũng sẽ bị đóng.

 

Chỉnh Sửa Cài Đặt Cá Nhân (Nhà Giao Dịch Chính)

Để vào Trang Cài Đặt Cá Nhân của bạn, hãy nhấp vào Sao Chép Giao Dịch Của Tôi → Chỉnh Sửa Hồ Sơ để chỉnh sửa Thông Tin Tài Khoản và kết nối với Tài Khoản Mạng Xã Hội. Lưu ý, mọi cập nhật về Thông Tin Tài Khoản sẽ cần được phê duyệt trong khoảng từ 1 – 3 ngày làm việc.
GSCTmt 17.png

 

Trong mục Quản Lý Tài Khoản, bạn có thể xem Ký Quỹ Cố Định Tối Đa Của Người Theo Dõi và điều chỉnh sự cho phép các tín hiệu giao dịch hoặc tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của bạn.

 

Đăng ký theo dõi tín hiệu giao dịch Cho phép người dùng không phải là Người Theo Dõi của bạn nhận thông báo khi bạn đặt lệnh. Bạn có thể chọn bật hoặc tắt tính năng này. Nếu đã tắt tính năng này, chỉ những Người Theo Dõi mới nhận được tín hiệu giao dịch của bạn.
Ký Quỹ Cố Định Tối Đa Của Người Theo Dõi (USDT) Đây là mức ký quỹ cố định tối đa có thể được đặt cho mỗi vị thế Sao Chép Giao Dịch.
Tỷ Lệ Chia Sẻ Lợi Nhuận Tỷ Lệ Chia Sẻ Lợi Nhuận là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của Người Theo Dõi thưởng cho Nhà Giao Dịch Chính vì hiệu suất tích cực.

Tỷ lệ tối thiểu là 10% và tỷ lệ tối đa tùy thuộc vào Cấp Độ Nhà Giao Dịch Chính của bạn. Ví dụ: tỷ lệ tối đa đối với hạng bạc là 12% còn đối với hạng Vàng là 15%.

 

Chia Sẻ Hồ Sơ Hoặc Lệnh Của Bạn

Để chia sẻ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào nút chia sẻ nằm ở góc dưới bên phải. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Chia Sẻ trong trang danh mục đầu tư Nhà Giao Dịch Chính.
GSCTmt 18.png

 

Thao tác này cho phép bạn chia sẻ kết quả giao dịch của mình trên các tài khoản mạng xã hội như Telegram, Twitter, Facebook and Whatsapp chỉ với một cú nhấp chuột.

GSCTmt 19.png

Bạn cũng có thể hiển thị các vị thế hàng đầu của mình bằng cách chia sẻ P&L lệnh riêng lẻ trên mạng xã hội.
Get Started MT 01.png