Tag Archives: NiceHash

[Hướng dẫn] Đăng ký NiceHash giao dịch Binance Pool 2022

NiceHash là gì? NiceHash là một thị trường hashing power – một cầu nối giữa các thợ mỏ (những người có thiết bị đào coin) và người mua (những người muốn thuê hashing power cho mục đích đào coin). Thuê hashing power với NiceHash tương tự như cloud mining, với một số lợi ích như sau: Kết quả tức thời: Bạn không phải đợi… Xem chi tiết