Cơ hội cuối cùng chia sẻ quỹ phần thưởng 15,000 BUSD 📢 

Binance P2P vui mừng ra mắt ưu đãi dành cho người dùng mới và người dùng hiện tại. Người dùng có thể nhận phần thưởng 100% APY trên Staking cố định và chia sẻ quỹ thưởng trị giá 15,000 BUSD

Đăng Ký Ngay
Thời gian diễn ra: 18-07-2022 15:00 đến 01-08-2022 15:00 (Giờ Việt Nam)
 

Hoạt động A: Ưu đãi cho người dùng P2P mới

  • Đăng ký tham gia chương trình tại trang sự kiện
  • Hoàn tất một lệnh mua đầu tiên với giá trị tối thiểu $200 trên Binance P2P trong thời gian diễn ra chương trình
  • 1,000 người dùng hợp lệ đầu tiên sẽ nhận được voucher 5 BUSD
  • Ngoài ra, 1,000 người dùng mới trên P2P thỏa mãn các tiêu chí trên sẽ được chọn để nhận 100% APY cho Staking BNB cố định

Hoạt động B: Ưu đãi dành cho người dùng hiện tại chưa từng sử dụng Binance Earn trước đó

  • Đăng ký tham gia chương trình tại trang sự kiện
  • Đạt khối lượng giao dịch tối thiểu tương đương $1,000 (tính cả mua và bán) trên Binance P2P trong thời gian chương trình, 
  • Đăng ký tối thiểu tương đương $30 với Staking Cố Định trên Binance Earn trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Tất cả người dùng đạt điều kiện sẽ chia đều quỹ giải thưởng 10,000 BUSD

*Điều khoản và điều lệ áp dụng

Đăng Ký Ngay