• Thể loại sách: SÁCH CHỨNG KHOÁN – ĐẦU TƯ
 • Tác giả:
 • Số trang: 366 trang
 • Dung lượng PDF: 12 MB

– Nội dung: Đạo Trading được lấy từ triết lý của Phật Giáo giúp chúng ta giác ngộ ra nhiều điều mà các cuốn nói về phương pháp kỹ thuật trade không bao giờ nói đến. Đạo trading giúp chúng ta nghiệm ra triết lý “vô chiêu thắng hữu chiêu”, “Vi vô vi nhi vô bất vi” (Không làm gì mà không gì là không làm). – Lão Tử.

– Lợi ích của sách: Giúp người đọc “Thức tỉnh” và tìm ra được con đường đúng đắn, như “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động trading. Giúp chúng ta có một cái nhìn khác về nghề trading.

MỤC LỤC:

PHẦN 1: CON ĐƯỜNG

 • Một nghề đặc biệt
 • Hiểu nghề
 • Hiểu mình
 • Trở về chính mình

PHẦN 2: PHƯƠNG TIỆN

 • Công cụ
 • Qui luật vận động
 • Kỹ năng giao dịch
 • Quản lý vốn
 • Phá “cản” tâm

PHẦN 3: CHIÊM NGHIỆM

 • Jesse Livermore
 • Amos Hostette
 • Những nguyên tắc trading kinh điển
 • Trading và võ thuật

DOWNLOAD