Trader Wagon hợp tác với Binance Futures để ra mắt ứng dụng giao dịch sao chép trên thị trường Binance. Để ăn mừng, tất cả các nhà giao dịch sao chép đăng nhập và sử dụng Binance Copy Trading Mini App trong khoảng thời gian nhất định bên dưới sẽ chia sẻ phần thưởng $ 3000. 300 người chiến thắng may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên để giành được $ 10 mỗi người!hợp tác với Binance Futures để ra mắt ứng dụng giao dịch sao chép trên thị trường Binance. Để ăn mừng, tất cả các nhà giao dịch sao chép đăng nhập và sử dụng Binance Copy Trading Mini App trong khoảng thời gian nhất định bên dưới sẽ chia sẻ phần thưởng $ 3000. 300 người chiến thắng may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên để giành được $ 10 mỗi người!

đăng ký

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRADER WAGON

💰 Giải thưởng: $ 3000
Thời gian hoạt động: 2022-05-27 00:00 SA đến 2022-06-06 11:59 CH (UTC)
  • Chuyển đến Ứng dụng Binance & Kéo xuống để xem Thị trường Binance.
  • Chọn “TraderWagon – Giao dịch xã hội” để nhập.
  • Duyệt & Tìm danh mục đầu tư bạn muốn đầu tư.
  • Hoàn thành Đăng ký & Sao chép Danh mục đầu tư của các nhà giao dịch khác.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG 

  • Người tham gia phải là nhà giao dịch bản sao đang hoạt động trên TraderWagon.
  • Người tham gia phải đăng nhập thông qua Binance Social Trading Mini Program mới đủ điều kiện.
  • Đăng ký mới tài khoản Binance: LINK(Giảm 20% phí giao dịch spot, future.)

Xem thêm: Hướng dẫn đăng  ký và xác thực tài khoản Binance mới nhất 2022