SUI Wallet là gì

Ví Sui là một ví tiền điện tử được tạo cho hệ sinh thái SUI. Ví SUI hỗ trợ gửi, rút ​​và lưu trữ mã thông báo trong hệ sinh thái SUI một cách đơn giản. Với giao diện người dùng thân thiện, ví điện tử này có khả năng dẫn đầu hệ sinh thái SUI.

Vì là mạng testnet nên hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên có thể xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng tính năng. Vì vậy, khi gặp lỗi, bạn có thể thêm ý tưởng vào dự án, điều này cũng mang lại cho bạn dự án Airdrop của riêng bạn.

Hướng dẫn sử dụng SUI Wallet

Đầu tiên, người dùng cần tải ví SUI theo link này và thêm vào mục chrome.

Sau đó, người dùng nhấn Get Started

Chọn Create new wallet nếu bạn là người dùng mới chưa có ví SUI

Nhấn Done để hoàn tất quá trình tạo ví mới.

Hướng dẫn nhận coin SUI testnet

Người dùng cần tham gia vào Discord theo link này.

Truy cập vào mục devnet-faucet để nhận SUI về ví testnet. Sau đó, người dùng nhập cú pháp sau: !faucet địa chỉ ví của mình

Ví dụ: !faucet 0x7a9445304e7d0b21d842f95b376d1aaa630a743

Hướng dẫn check ví

Người dùng truy cập đường link này để tìm kiếm ví của mình.

Sau khi nhập địa chỉ ví của mình, người dùng sẽ kiểm tra được SUI đã về ví hay chưa.

Người dùng sẽ nhận được thông báo sở hữu 250,000 SUI testnet như hình trên là hoàn thành và thực hiện quá trình test các ứng dụng trên mạng testnet.