Grid Trading là gì?

Grid Trading (Giao dịch lưới) là phương pháp mà trader sẽ đặt một loạt lệnh mua và bán quanh một vùng giá đặt trước. Việc này sẽ hình thành một “chiếc lưới vô hình” để “bắt” các lệnh giao dịch theo quy tắc đặt sẵn, phía trên là các lệnh có giá tăng dần và phía dưới là các lệnh có giá giảm dần.

MautzO7XDoSLGGGuMkcLAyfczcGro00VAF9iDYq39CnhEaKWlniXS3qmfH IrFtbdQ43avDR2 S7GtQd502ORJkp7uz029ewS1TzvHEK223Q9bKZHLPnd3PmE3MbfnUEPzrlI0nzsQ59MqfOEQ
Ví dụ về Grid Trading. Nguồn: Binance

Phương pháp này khá phổ biến trong thị trường tài chính truyền thống và thường được thực hiện bằng bot giao dịch. Tuy nhiên hiện tại một số sàn crypto lớn như Binance, Kucoin… đã thêm tính năng giao dịch này cho nhà đầu tư.

Trong phương pháp này, trader sẽ đặt một loạt các lệnh mua và bán quanh một mốc giá trị định trước để hình thành một lưới các lệnh có giá tăng dần và giảm dần nhằm thu về lợi nhuận khi thị trường đi ngang.

Bản chất của phương pháp này là tận dụng để tạo ra lợi nhuận cho dù thị trường biến động không nhiều.

Phương pháp này được thực hiện nhiều nhất ở thị trường forex nhưng cũng dễ dàng áp dụng vào các thị trường khác như crypto do sự đơn giản và hữu ích của nó.

Cơ chế hoạt động của phương pháp Grid Trading

Giả sử anh em kỳ vọng Bitcoin sẽ dao động trong vùng giá từ 20,600 USD đến 21,700 USD trong thời gian tới.

Từ đấy anh em có thể thiết lập hệ thống giao dịch lưới để giao dịch trong vùng dự đoán.

Như ví dụ ở hình phía dưới, giá của Bitcoin đang dao động quanh một vùng nhất định.

Anh em chỉ việc đặt giá mua ở mức hỗ trợ và đặt giá bán ở mức kháng cự là có thể kiếm được lợi nhuận khi $BTC di chuyển trong khung giá định sẵn.

we4ZZtKDH iqchz5aUe7NwyhShStUmc79AoPzBGbs88LP7MnYl LnynZb6DYQi0r9GmdimaAb20aXLQ38RcA3 I DVQSvqc xUldWT8fLTBFgKLkOKe9dx4dy3A6CQ5Ys t2W Lck3aJ7TKjQ
Ví dụ về giao dịch lưới. Nguồn: Tradingview

Trên bảng giao dịch lưới, anh em có thể đặt thông số cho chiến lược, bao gồm:

 1. Giá trần và giá sàn của khung giá.
 2. Số lượng lệnh sẽ được đặt trong khung giá đã cấu hình.
CKXOjf7L6DFIW55BjBMxOtakdY02oBjTaBCjj2WpHs1 gwVdhn Ce8gS0KZZmmAtHlFaE6wB7CBY7ZlY J4SqFDNJG4UxjC1P2JsHFzehu B IkX8hjvkPSfB8Asz4HMJI3mDvwkVu5N53rTpw
Giao dịch lưới

Cách sử dụng phương pháp Grid Trading

Xác định vùng giá

Đầu tiên anh em phải xác định vùng giá từ các mốc kháng cự, hỗ trợ. Đây là việc bắt buộc để sử dụng Grid Trading.

Việc đặt lệnh mua và bán khi nó vượt qua mốc đã định trước nó tương tự như việc cắt lưới, đó là lý do tại sao phương pháp này gọi là giao dịch lưới.

Đặt lệnh

Sau khi xác định được vùng giá thì anh em xác định các mức giá vào lệnh. Sau đó anh em đặt lệnh Limit bán ở mức giá cao hơn giá thị trường và mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường.

Ở đây mình sẽ lấy ví dụ giao dịch web ở sàn Binance.

Đầu tiên anh em chuyển đến giao diện giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, rồi nhấn vào Chiến lược Giao dịch.

Từ đấy anh em có thể chọn lưới Spot hoặc lưới Hợp đồng Tương lai.

Ở đây mình sẽ chọn Lưới Hợp đồng Tương lai để đầy đủ hơn.

z1t87RwEXULOx0g5ofyEnPtnjb2Ih3C6EC8thTTrSOOFcfffq6KM8nm4eHD0A9Z3nIAmOFkwFdCZbTNt5rQt43
Giao dịch lưới

Khi ở giao diện giao dịch lưới, anh em có thể chọn Tự động để bot thực hiện giúp mình hoặc chọn Thủ công để tự tùy chỉnh đặt lệnh.

WcavZWTQz UWWjn8tffbIU3m58UGz9Buw1ZZQGsCrkF mu1YyoVgLar xXTN 2yVZ5lqsrW
Giao dịch lưới

Ở giao diện thủ công, anh em có thể chọn các hướng đặt lưới như sau:

 • Bình thường: Lựa chọn lý tưởng đối với thị trường có giới hạn phạm vi. Tạo lệnh bán và mua với lưới nhưng không cần vị thế.
 • Long: Lựa chọn lý tưởng đối với thị trường có xu hướng tăng giá trong dài hạn và biến động. Mở vị thế mua với Lưới.
 • Short: Lựa chọn lý tưởng đối với thị trường có xu hướng giảm giá trong dài hạn và biến động. Mở vị thế bán với Lưới.

Ở đây mình sẽ chọn hướng Bình thường.

Sau đó anh em điền thông tin vào giá trần, giá sàn, số lưới và mức độ ký quỹ rồi nhấn tạo là anh em đã tạo lưới giao dịch thành công.

Giao dịch lưới

Sau đó ở khu vực các lệnh đang chạy anh em nhấn vào Xem để xác định lưới của mình đang có những lệnh gì.

q2xi38fCMkSUUnizE iN5c6JkcLo2R 5eAxS96hz4A3Cr8WOxD8H aZhNaS 9ZrdNMmAm 87mM3 Tfd3M1zXKU7HHn8CAkyFhHkUeSzy8GbaPcsFLIQqO9R0Vl4UQ0 SaUsILTK1ifC3ITFmFA
Giao dịch lưới

Như anh em có thể thấy những lệnh nào có giá thấp hơn giá thị trường hiện tại sẽ tính là lệnh mua trong khi còn lại là lệnh bán.

Ví dụ như trong trường hợp này mình đã đặt BTC ở vùng giá 28,000 – 31,000 USD với 10 lệnh. Với khoảng cách 3,000 giá với 10 lệnh thì mỗi lệnh sẽ cách nhau 300 giá. Vì giá hiện tại của BTC là 29,313 USD nên sẽ có 4 lệnh mua và 6 lệnh bán.

Nếu anh em sử dụng Ứng dụng Binance, nhấn vào Futures rồi click vào ô 3 chấm ở phía phải trên màn hình.

fuDwQ5jA6qTIJ5U2psK9ceVQMTXiTP9Qt4
Giao dịch lưới

Sau đó anh em nhấn vào Chiến lược giao dịch.

ssiYg0MrfmWXsSL iBhb Zr67qZNB5Ra6aeoTeQZY xDU4otr5kgDtIj 3DwX 4kYxFVDej4 1sR9H 33CbIhuLsAj6TPtq VPqz WkqYc1KA
Giao dịch lưới

Từ đó anh em sẽ vào được giao diện giao dịch lưới.

c0qhzdRO vNHjavMd4akF9DSwhu5PUIWYXJOFEW3zgs RDggBCC5gf7W1edaA9WIB 7kLqftYns0Wqe7A73s kHE1jV3CjhPXkYdNfgutsPns pYEOgToZDAe4KSnWq
Giao dịch lưới

Sau đó anh em chọn cặp giao dịch để thực hiện chiến lược và đặt thông số cho lưới. Nhấn vào Tạo để xác nhận.

Lưu ý rằng anh em sẽ tạo giao dịch lưới thất bại nếu những trường hợp sau xảy ra:

 • Khi anh em hiện đang triển khai giao dịch lưới cho ký hiệu đã chọn.
 • Khi anh em có lệnh hoặc vị thế đang mở của ký hiệu đã chọn.
 • Khi anh em đang ở chế độ phòng hộ, vui lòng chuyển sang chế độ một chiều.
 • Khi anh em vượt quá giới hạn, tổng số lượng lưới có thể sử dụng và giới hạn kích hoạt lưới là 10.

Cập nhật lưới

Cập nhật lưới nghĩa là mỗi khi chạm đến một điểm giá, ví dụ khi lệnh Limit được khớp, lệnh Limit của lưới sẽ cập nhật.

Giá của lệnh được thực hiện gần đây nhất sẽ luôn là giá được để trống, sau đó các lệnh Limit mua hoặc bán được khớp theo các thông số đã đặt, do đó số lượng lệnh Limit trong lưới được duy trì.

Hủy bỏ lệnh

Anh em có thể chọn hủy tất cả các lệnh và đóng tất cả các vị trí theo cách thủ công hoặc tự động sau khi lưới dừng.

Ở khu vực các lệnh đang chạy anh em chọn Kết thúc để huỷ bỏ các lệnh trong lưới.

zzQ39tjVv8Imn1t9l9htUQIHjtc7HoUuzinEP QpR8NWTWEqSwtpmXwUy9zIuVRWmhQd co1TXBxbSQFQVStcMGGqiOoQm1vieOnm gkiB6SAfQQh 6Zlp3qToOu6dt7plTtazLh tCWbZzDuQ
Giao dịch lưới

Lưu ý rằng trong quá trình vận hành lưới, các trường hợp sau sẽ làm cho lưới bị dừng:

 • Kết thúc lưới theo cách thủ công;
 • Số tiền ký quỹ không đủ sẽ khiến một số vị thế bị thanh lý hoặc không thể đặt lệnh;
  Hủy thủ công một số hoặc tất cả các lệnh giới hạn lưới;
 • Đóng thủ công một số hoặc tất cả các vị thế của lưới;
 • Khi hợp đồng được giao, sản phẩm không còn tồn tại và chiến lược lưới sẽ tự động bị dừng. Trong quá trình giao, hệ thống sẽ tự động loại bỏ lệnh giới hạn của người dùng và thanh toán các vị thế đang mở.

Hệ thống sẽ nhắc nhở các hành động trên nếu một chiến lược lưới đang hoạt động, thông báo như hình dưới đây:

Giao dịch lưới

Thông tin cụ thể anh em có thể tham khảo hướng dẫn của Binance.

Ưu nhược điểm của phương pháp Grid Trading

Ưu điểm

Phương pháp này có thể giúp anh em kiếm lợi nhuận lúc thị trường sideway. Đồng thời nó cũng giúp giảm thiểu rủi ro tránh thua lỗ nhiều trong lúc thị trường biến động lớn.

Ngoài ra nếu anh em tự động hoá giao dịch bằng bot thì anh em sẽ kiếm lợi nhuận đều đặn. Việc cần làm chỉ là xác định vùng giá và bot sẽ xử lý việc còn lại.

Bên cạnh đó anh em có thể thực hiện chiến lược này dễ dàng kể cả khi không có bot. Bởi vì hiện đã có nhiều sàn có hỗ trợ tính năng này và anh em cũng có thể thực hiện thủ công dễ dàng.

Ưu điểm nữa là phương pháp này khá phù hợp với crypto. Đơn giản vì thị trường crypto có biên độ biến động lớn kể cả đi ngang.

Nhược điểm

Do nó chỉ đạt hiệu quả cao trong thị trường sideway nên nó thường sẽ không phát huy tác dụng trong giai đoạn sóng tăng hoặc giảm.

Việc thành thạo chiến lược này cần biết nhiều thông số đầu vào để nhà đầu tư đưa ra chiến lược Grid Trading tối ưu nhất. Điều này sẽ không đơn giản cho người mới.

Grid Trading trên các sàn crypto

Hiện tại đã có khá nhiều sàn crypto hỗ trợ tính năng Grid Trading. Ví dụ nổi bật có thể kể đến như Binance, Kucoin, Bybit,….

Nếu anh em chưa có tài khoản trên Binance hay Kucoin thì có thể đăng ký thông qua link sau đây nhé!

 • Binance
 • Kucoin
 • Bybit