[FINANCE24H.INFFO] Cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến Hệ sinh thái Terra LUNA 2.0 tại đây nhé!

UPDATE: 31-05-2022

Binance sẽ đổi tên mạng lưới Terra hiện tại thành mạng lưới Terra Classic và hỗ trợ airdrop mạng lưới TerraDo đó, trong thông báo này, các token LUNA và UST của mạng lưới Terra Classic sẽ được gọi là LUNA (cũ) và UST (cũ). Để biết thêm thông tin, hãy xem các mốc thời gian dưới đây:

Tạm ngừng giao dịch LUNA (cũ) và UST (cũ):
 • Hoạt động nạp và rút LUNA (cũ) và UST (cũ) sẽ bị tạm ngừng từ 21:00 ngày 26/05/2022 (Giờ Việt Nam). 
 • Các cặp giao dịch Spot LUNA/BUSD và UST/BUSD sẽ bị tạm ngừng và tất cả các lệnh Spot đang chờ xử lý sẽ bị hủy từ 22:00 ngày 26/05/2022 (Giờ Việt Nam).
Ticker của LUNA (cũ) và UST (cũ) sẽ lần lượt đổi thành LUNC và USTC:
 • Ticker cho token LUNA (cũ) sẽ được đổi tên thành LUNC.
 • Ticker cho token UST (cũ) sẽ được đổi tên thành USTC.
Khôi phục giao dịch LUNC và USTC:
 • Giao dịch sẽ mở cho các cặp giao dịch Spot LUNC/BUSD và USTC/BUSD từ 16:30 ngày 30/05/2022 (Giờ Việt Nam).
 • Hoạt động nạp và rút LUNC và USTC sẽ khôi phục từ 16:45 ngày 30/05/2022 (Giờ Việt Nam).
LUNA Airdrop mới
 • Chúng tôi sẽ phân bổ token Terra 2.0 mới (LUNA) cho tất cả người dùng đủ điều kiện dựa trên kế hoạch phân bổ của nhóm dự án Terra.  Tỷ lệ phân bổ trên mỗi tài khoản sẽ được công bố trong một thông báo riêng.
Quy tắc Airdrop chi tiết
Phân loại Tài sản nắm giữ Thời điểm thu thập dữ liệu về số dư Loại khôi phục Tài sản được phân bổ
Kế hoạch phân bổ
Chuẩn bị chuyển đổi
LUNA (cũ), AnchorUST (aUST)
*
21:59 ngày 07/05/2022 (Giờ Việt Nam), 
tại block Terra Classic số 7.544.910
Số lượng LUNA (cũ) đang nắm giữ < 10.000 LUNA (mới)
– phân bổ 30% tổng số tiền nhận được trước 15:30 ngày 31/05//2022 (Giờ Việt Nam);
– từ tháng 12 năm 2022 trở đi, phân bổ hàng tháng 70% còn lại trong 24 tháng.
10.000 ≤ số lượng LUNA (cũ) đang nắm giữ < 1.000.000 LUNA (mới) – từ tháng 6 năm 2023 trở đi, phân bổ hàng tháng trong 24 tháng.
Số lượng LUNA (cũ) đang nắm giữ ≥ 1.000.000 LUNA (mới) – từ tháng 6 năm 2023 trở đi, phân bổ hàng tháng trong 48 tháng.
Người dùng Staking LUNA (cũ) và UST (cũ) LUNA (mới)
– phân bổ 30% tổng số tiền nhận được trước 15:30 ngày 31/05//2022 (Giờ Việt Nam);
– từ tháng 12 năm 2022 trở đi, phân bổ hàng tháng 70% còn lại trong 24 tháng.
Sau chuyển đổi
LUNA (cũ),
UST (cũ)
23:38 ngày 26/05/2022 (Giờ Việt Nam), 
ở block Terra Classic số 7.790.000
Người dùng cá nhân LUNA (mới)
– phân bổ 30% tổng số tiền nhận được trước 15:30 ngày 31/05//2022 (Giờ Việt Nam);
– từ tháng 12 năm 2022 trở đi, phân bổ hàng tháng 70% còn lại trong 24 tháng.
* Lượng UST (cũ) đã stake với Binance Staking của người dùng sau đó sẽ được stake trên chuỗi, với  AnchorUST (aUST) là token mang lại lợi nhuận. Do đó, người dùng stake UST (cũ) trên Binance cũng nằm trong kế hoạch khôi phục. 
Lưu ý:
 • Thu thập dữ liệu về số dư khi chuẩn bị chuyển đổi sẽ bao gồm: số dư LUNA (cũ) trong tài khoản Spot, tài khoản Margin, tài khoản Savings, tài khoản Staking và tài khoản Futures ký quỹ bằng coin, nhưng sẽ loại trừ tài khoản Futures ký quỹ bằng USDT.
 • Thu thập dữ liệu về số dư sau chuyển đổi sẽ bao gồm: số dư LUNA (cũ) và UST (cũ) trong tài khoản Spot.
 • LUNA (cũ) và UST (cũ) được vay từ Margin hoặc Crypto Loans, hoặc LUNA (cũ) và UST (cũ) được chuyển đến tài khoản Spot từ các tài khoản này, sẽ không đủ điều kiện để nhận token từ airdrop.
 • Binance Staking sẽ có thông báo tiếp theo với nhiều thông tin chi tiết hơn liên quan đến airdrop cho người dùng có LUNA (cũ) và UST (cũ) trong tài khoản Staking cố định.